Turystyka

Kiedy Australia uzyskała niepodległość?

Kiedy Australia uzyskała niepodległość

Australia, choć kojarzona z odległymi plażami, egzotyczną przyrodą i dynamicznym rozwojem, posiada również bogatą i złożoną historię polityczną. Jednym z najważniejszych momentów w jej dziejach było uzyskanie niepodległości. Ten artykuł zabierze Cię w podróż przez kluczowe wydarzenia, które ukształtowały to państwo, od czasów kolonialnych aż po uzyskanie pełnej suwerenności. Poznajmy zatem, kiedy Australia uzyskała niepodległość i jakie były tego konsekwencje dla kraju i świata.

  • Historia niepodległości Australii
  • Ewolucja statusu Australii

Historia niepodległości Australii

Australia, jako naród, rozpoczęła swoją drogę do niepodległości 1 stycznia 1901 roku. To właśnie wtedy została ustanowiona Federacja Australijska, łącząca wcześniej rozdzielone kolonie brytyjskie w jedno dominium. Chociaż ten dzień uważany jest za początek niepodległości Australii, warto zaznaczyć, że kraj ten nadal pozostawał pod wpływem korony brytyjskiej. Pełną suwerenność Australia uzyskała dopiero po kolejnych etapach prawnych i politycznych, które miały miejsce w XX wieku.

Ewolucja statusu Australii

Krok po kroku Australia zmierzała ku pełnej niepodległości. Ustawa Statutu Westminsterskiego z 1931 roku była kluczowym momentem w tej drodze, umożliwiając Australii i innym dominiom brytyjskim większą autonomię w sprawach wewnętrznych i międzynarodowych. Jednak dopiero Australia Act z 1986 roku definitywnie zakończyła prawną zależność od Wielkiej Brytanii, usuwając możliwość odwoływania się australijskich spraw do brytyjskiego parlamentu oraz formalnie kończąc rolę brytyjskiego monarchy w rządzie Australii. To właśnie ten akt prawny ostatecznie ukształtował Australię jako w pełni suwerenne i niezależne państwo.

Zobacz także: