Lifestyle

Ile ludności ma Korea Północna?

ile ludności ma korea północna

Ile ludności ma Korea Północna? To pytanie, które wywołuje zainteresowanie zarówno wśród demografów, jak i osób śledzących międzynarodową politykę. Pomimo swojej izolacji, Korea Północna posiada unikalną strukturę demograficzną, która jest wynikiem zarówno polityki państwowej, jak i historycznych wydarzeń. W tym artykule przyjrzymy się dokładniej populacji tego tajemniczego państwa.

Demografia Korei Północnej

Zdecydowana większość mieszkańców Korei Północnej, bo aż 99,8%, to Koreańczycy. Reszta populacji to głównie Chińczycy oraz niewielka liczba potomków Japończyków. Orientacja religijna jest zróżnicowana, choć kraj oficjalnie promuje ateizm, niemal 68% populacji nie wyznaje żadnej religii, podczas gdy 16% ludności praktykuje tradycyjne wierzenia, takie jak szamanizm. Religia Czhondogjo jest wyznawana przez około 14% mieszkańców, a pozostali to głównie buddysty.

Przyrost naturalny i skład wiekowy

Dynamika ludnościowa Korei Północnej jest złożona. W latach 90. przyrost naturalny zwolnił znacząco, osiągając wartości ujemne, co było skutkiem klęski głodu i ogólnego niedożywienia. W 2006 roku przyrost naturalny wynosił 8,4‰. Społeczeństwo Korei Północnej jest stosunkowo młode, z 23,8% ludności poniżej 15 lat, podczas gdy osoby w wieku 65 lat i więcej stanowią 8,2% populacji. Średnia długość życia wynosi 69 lat dla mężczyzn i 75 lat dla kobiet.

Urbanizacja i główne ośrodki miejskie

Urbanizacja w Korei Północnej jest relatywnie wysoka, z 62% populacji zamieszkującej w miastach. Główne ośrodki miejskie to Pjongjang, Hamhyng, Czhongdzin, Wonsan, Kesong oraz Sinyidzu. Gęstość zaludnienia wynosi średnio 185 osób na km², a większość ludności skupia się na nizinach.

Emigracja i diaspora

Signifikantna liczba obywateli Korei Północnej mieszka poza granicami kraju. Główne skupiska diaspory północnokoreańskiej znajdują się w Chinach, Rosji, Kazachstanie oraz Korei Południowej. Fenomen emigracji wynika z trudnych warunków życia w kraju, w tym represji politycznych oraz problemów ekonomicznych.

Wyzywania demograficzne i przyszłość populacji

Korea Północna stoi przed wieloma wyzwaniami demograficznymi, w tym starzeniem się populacji i niskimi wskaźnikami dzietności. Przyszłość demograficzna kraju jest niepewna, z potencjalnymi implikacjami dla jego stabilności ekonomicznej i społecznej. Rozwiązanie tych wyzwań będzie kluczowe dla długoterminowej przyszłości Korei Północnej.

Podsumowanie

Ile ludności ma Korea Północna? Obecne szacunki wskazują na skomplikowaną strukturę demograficzną, która jest wynikiem wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Zrozumienie tej dynamiki jest istotne nie tylko z punktu widzenia statystyk, ale także w kontekście międzynarodowych i humanitarnych kwestii związanych z tym zamkniętym państwem. Pomimo swojej izolacji, Korea Północna pozostaje ważnym elementem globalnej mozaiki demograficznej.