Turystyka

Największe województwa w Polsce

Największe województwa w Polsce

Rozważając temat największych województw w Polsce, można spojrzeć na nie przez pryzmat dwóch głównych kryteriów: powierzchni oraz liczby mieszkańców. W obu tych aspektach największą prowincją w Polsce jest województwo mazowieckie.

 • Podział administracyjny Polski
 • Największe województwa pod względem liczby mieszkańców
 • Największe województwa pod względem powierzchni
 • Ciekawostki

Zobacz także: Jakie są najwieksze jeziora w Polsce?

Podział administracyjny Polski

Od 1999 roku Polska jest podzielona administracyjnie na województwa, powiaty i gminy. W kraju mamy 16 województw. Administracyjnie, województwo mazowieckie przoduje zarówno pod względem liczby mieszkańców – 5,3 milionów ludzi, jak i pod względem obszaru, zajmując 35 558,57 kilometrów kwadratowych.

Największe województwa pod względem liczby mieszkańców

 1. Mazowieckie – 5 285 604 mln
 2. Śląskie – 4 626 357 mln
 3. Wielkopolskie – 3 455 477 mln
 4. Małopolskie – 3 346 796 mln
 5. Dolnośląskie – 2 916 577 mln

Największe województwa pod względem powierzchni

 1. Mazowieckie – 35 558 km²
 2. Wielkopolskie – 29 826 km²
 3. Lubelskie – 25 122 km²
 4. Warmińsko-mazurskie – 24 173 km²
 5. Zachodniopomorskie – 22 892 km²

Ciekawostki

W latach 1975 – 1998 w Polsce mieliśmy 49 województw. Nie występowała również obecna dzisiaj w strukturze administracyjnej kraju jednostka powiatu. Województwa były zatem znacznie mniejsze obszarowo i pod względem zaludnienia.

Województwo mazowieckie, jako największa prowincja w Polsce, przoduje zarówno pod względem liczby mieszkańców, jak i powierzchni. Polska podział administracyjny na 16 województw obowiązuje od 1999 roku, a dane prezentowane w tym artykule pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego i są aktualne na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Zobacz także: