Polska

Największe województwa w Polsce

Największe województwa w Polsce

Rozważając temat największych województw w Polsce, można spojrzeć na nie przez pryzmat dwóch głównych kryteriów: powierzchni oraz liczby mieszkańców. W obu tych aspektach największą prowincją w Polsce jest województwo mazowieckie.

Podział administracyjny Polski

Od 1999 roku Polska jest podzielona administracyjnie na województwa, powiaty i gminy. W kraju mamy 16 województw. Administracyjnie, województwo mazowieckie przoduje zarówno pod względem liczby mieszkańców – 5,3 milionów ludzi, jak i pod względem obszaru, zajmując 35 558,57 kilometrów kwadratowych.

Największe województwa pod względem liczby mieszkańców

  1. Mazowieckie – 5 285 604 mln
  2. Śląskie – 4 626 357 mln
  3. Wielkopolskie – 3 455 477 mln
  4. Małopolskie – 3 346 796 mln
  5. Dolnośląskie – 2 916 577 mln

Największe województwa pod względem powierzchni

  1. Mazowieckie – 35 558 km²
  2. Wielkopolskie – 29 826 km²
  3. Lubelskie – 25 122 km²
  4. Warmińsko-mazurskie – 24 173 km²
  5. Zachodniopomorskie – 22 892 km²

Mapa województw w Polsce

Interaktywna mapa województw w Polsce pozwala na szybki i intuicyjny wgląd w podział administracyjny kraju. Dane użyte w tym zestawieniu pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i przedstawiają stan na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Statystyki dotyczące województw

Szczegółowe statystyki dotyczące wybranego województwa dostępne są po kliknięciu odnośnika na interaktywnej mapie powyżej oraz w tabeli poniżej. Tabela jest dynamiczna i umożliwia sortowanie po dowolnej kolumnie danych.

Ciekawostki

W latach 1975 – 1998 w Polsce mieliśmy 49 województw. Nie występowała również obecna dzisiaj w strukturze administracyjnej kraju jednostka powiatu. Województwa były zatem znacznie mniejsze obszarowo i pod względem zaludnienia.

Podsumowanie

Województwo mazowieckie, jako największa prowincja w Polsce, przoduje zarówno pod względem liczby mieszkańców, jak i powierzchni. Polska podział administracyjny na 16 województw obowiązuje od 1999 roku, a dane prezentowane w tym artykule pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego i są aktualne na dzień 31 grudnia 2022 roku.