Turystyka

Jakie jest najmniejsze miasto w Polsce?

najmniejsze miasto w polsce

Kiedy mówimy o miastach, często skupiamy się na tych największych. Ale co z najmniejszymi? Jakie są najmniejsze miasta w Polsce? W tym artykule przyjrzymy się bliżej tej kategorii miejscowości.

 • Aktualna sytuacja najmniejszych miast w Polsce
 • Przyczyny istnienia małych miast
 • Zastosowanie komercyjne

Aktualna sytuacja najmniejszych miast w Polsce

W chwili obecnej (2023 rok), najmniejszym miastem Polski jest Opatowiec, który ma 336 mieszkańców.

Inne małe miasta

Ponadto, 14 innych miast nie liczy tysiąca mieszkańców:

 1. Wiślica (506),
 2. Koszyce (775),
 3. Książ Wielki (817),
 4. Dąbrowice (847),
 5. Dubiecko (866),
 6. Wyśmierzyce (896),
 7. Bolimów (899),
 8. Działoszyce (902),
 9. Józefów nad Wisłą (902),
 10. Nowy Korczyn (904),
 11. Goraj (917),
 12. Jadów (934),
 13. Solec nad Wisłą (939)
 14. Suraż (983).

Najmniejszym miastem z liczbą mieszkańców powyżej tysiąca jest Czerwińsk nad Wisłą (1010).

Przyczyny istnienia małych miast

Istnieją różne przyczyny, dla których w Polsce istnieją tak małe miasta, w tym zróżnicowane procesy urbanizacji, zmiany terytorialne, ludnościowe, ekonomiczne i administracyjne, które wpływają na strukturę i hierarchię miast.

Brak rewizji stanu faktycznego

Innymi czynnikami przemawiającymi za prawdopodobieństwem obniżania się rozmiaru najmniejszego miasta Polski jest brak praktyki odbierania statusu miasta od lat 70. XX wieku.

Wątki historyczno-emotywne

Kolejnym, także historycznym, czynnikiem jest powoływanie się na tzw. sprawiedliwość dziejową, co jest szczególnie widoczne w przypadku miast zdegradowanych na skutek reformy carskiej z 1869–1870 bądź PRL-owskich degradacji.

Zaniechanie przestrzegania kryterium ludnościowego po 2010

Po 2010 roku nastąpiły stopniowe odstępstwa od tego kryterium. Zdarzały się też nagłe zmiany opinii.

Zastosowanie komercyjne

Epitet najmniejszego miasta Polski bywa eksploatowany do celów komercyjnych. Miejscowości takie jak Lędyczek, Lipnica Murowana, Wyśmierzyce czy Wiślica wykorzystują ten status w celach promocyjnych.

Polska, jako kraj o zróżnicowanej strukturze urbanistycznej, posiada wiele małych miast, które pomimo niewielkiej liczby mieszkańców, mają swoją unikalną historię i kulturę. Te „małe giganty” stanowią ciekawy element polskiego krajobrazu miejskiego i zasługują na uznanie i docenienie.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Najmniejsze_miasto_Polski

Zobacz także: