Turystyka

Ile osób mieszka w USA? – Przegląd demograficzny

ile ludzi mieszka w usa

Na przestrzeni lat, Stany Zjednoczone Ameryki (USA) wyrosły na jedno z największych mocarstw na świecie, zasiedlone przez różnorodnych mieszkańców, którzy przybywają z różnych zakątków globu. Jako trzeci kraj pod względem liczby ludności na świecie, USA są domem dla ponad 337 milionów ludzi. Ale jak ta liczba rozkłada się na poszczególne stany, miasta i grupy etniczne? Ta analiza demograficzna USA ma na celu odpowiedzieć na te pytania i wiele innych.

  • Ogólna liczba ludności
  • Polacy w USA
  • Język
  • Religia
  • Struktura wiekowa
  • Skutki pandemii
  • Migracja

Ogólna liczba ludności

Według najnowszych danych dostarczonych przez amerykański Urząd Spisu Ludności (U.S. Census Bureau), liczba mieszkańców USA w 2022 roku wynosi około 333,3 miliona, co stanowi niewielki wzrost o 0,1% w porównaniu z poprzednim rokiem. Mimo iż tempo przyrostu naturalnego spowolniło, to liczba ludności USA nadal rośnie, a według prognoz, do 2050 roku, populacja kraju ma się zbliżyć do 390 milionów.

Gęstość zaludnienia

Mimo ogromnej liczby ludności, gęstość zaludnienia w USA wynosi jedynie 37 osób na kilometr kwadratowy, co jest wynikiem ogromnej powierzchni kraju. Dla porównania, w Polsce gęstość zaludnienia wynosi 123 osoby na kilometr kwadratowy. Większość Amerykanów (86%) mieszka na obszarach miejskich, co oznacza wzrost o 9% w stosunku do roku 2010.

Ludność w poszczególnych stanach

Ludność USA jest nierównomiernie rozłożona na poszczególne stany. Najbardziej zaludnionym stanem jest Kalifornia, gdzie mieszka ponad 39 milionów osób. Na drugim miejscu znajduje się Teksas z populacją przekraczającą 29 milionów, a na trzecim miejscu jest Floryda z niemal 22 milionami mieszkańców. Przeciwnie, najmniej zaludnionymi stanami są Wyoming, Vermont i Dystrykt Kolumbii z liczbą mieszkańców poniżej miliona.

Grupy etniczne i rasowe

USA są krajem o wielkiej różnorodności etnicznej i rasowej. Większość mieszkańców (76,5%) identyfikuje się jako biali. Na drugim miejscu znajdują się czarnoskórzy (13,4%), a na trzecim Azjaci (5,9%). Inne grupy obejmują Indian i rdzennych mieszkańców Alaski (1,3%), Hawajczyków i mieszkańców wysp Pacyfiku (0,2%) oraz inne rasy (2,7%).

Polacy w USA

Według danych Urzędu Statystycznego USA, w 2018 roku 9,15 miliona mieszkańców USA deklarowało, że są polskimi Amerykanami. Natomiast według Polish American Cultural Center, liczba osób z polskimi korzeniami mieszkających w USA wynosi około 20 milionów.

Język

Językiem dominującym w USA jest amerykańska odmiana języka angielskiego, znanego jako American English, którym posługuje się 82,1% obywateli. Drugim językiem co do liczby użytkowników jest język hiszpański, używany przez 10,7% populacji. W USA używane są także inne języki, takie jak polski, mandaryński, niemiecki, portugalski czy francuski.

Religia

Ponad 81% Amerykanów deklaruje, że są chrześcijanami. Największą grupę spośród amerykańskich chrześcijan stanowią protestanci (52%). Katolikami jest 23,9% Amerykanów. Inne ważne wspólnoty religijne w USA to Żydzi, muzułmanie, buddyści, hinduiści i unitarianie. Około 15% Amerykanów nie należy do żadnej wspólnoty religijnej.

Struktura wiekowa

Społeczeństwo amerykańskie jest stosunkowo młode, jak na kraj wysoko rozwinięty. Ponad 20% Amerykanów nie ma ukończonych 15 lat, a wiek poprodukcyjny osiągnęło niecałe 13% obywateli amerykańskich. Średni wiek amerykańskiego mężczyzny wynosi 35,4 lat, a kobiety 38 lat.

Wzrost populacji

USA przez długi czas unikały problemu demograficznego, dzięki wysokiemu współczynnikowi dzietności i przyjęciu dużej liczby imigrantów. Obecnie jednak tempo wzrostu populacji jest najwolniejsze od czasów II wojny światowej, co stanowi wyzwanie dla kraju.

Skutki pandemii

Wolniejsze tempo wzrostu populacji USA w 2021 roku było spowodowane m.in. skutkami pandemii koronawirusa, które wpływały zarówno na większą śmiertelność, jak i na mniejszy napływ imigrantów do kraju.

Migracja

Za wzrost liczby mieszkańców USA odpowiada przede wszystkim migracja. Różnica między liczbą osób, które w 2022 r. przybyły do USA, a tymi, którzy wyjechali ze Stanów Zjednoczonych wyniosła 1,01 mln.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Demografia_Stan%C3%B3w_Zjednoczonych

Zobacz także: